LOGO - FORMULARZ


O jaki rodzaj projektu chodzi?

Czy mamy jakąś ścisłą datę przedstawienia pierwszych projektów?

Jak brzmi dokładna nazwa, która ma znależć się w logo?

Czy posługują się Państwo jakimś sloganem lub hasłem firmowym?

Czym Państwa firma wyróżnia się na tle konkurencji?

W jakiej branży Państwo działają?

Czy jest jakiś znak, symbol, który powinien się pojawić w logo?

Czy jest jakiś znak, symbol, który nie powinien się pojawić w logo?

Jakie cechy powinno ukazywać logo?

Czy mają Państwo preferencje co do koloru? Jeśli tak to jakie?

Jaki jest najważniejszy nośnik dla logo?

Czy są jakieś znaki graficzne, które się Państwu podobają?

Czy do logo mamy zaprojektować System Identyfikacji Wizualnej?
(Spójne projekty najważnieszjych nośników firmy)

Jeśli tak, to jakie są najważniejsze nośniki dla identyfikacji?

Inne?

Czy mamy stworzyć dodatkowo księgę znaku?*

*Księga znaku to opis budowy logo i jego właściwego zastosowania. W księdze znajdują się też wytyczne używania znaku na różnych nośnikach. Taki projekt jest potrzebny w momencie rejestrowania znaku w Urzędzie Patentowym.

Jeśli nie potrzebują Państwo całej identyfikacji, to może osobne projekty? (Wizytówki, papier firmowy itp.)

Jaki jest Państwa budżet?

Czy są jeszcze jakieś informacje, które mogą nam pomóc?

Dane kontaktowe firmy (osoby kontaktowe, dane do FV):

Adres email

Telefon do kontaktu